סיבה ותולדה

ישנם דברים בחיים שאנו מקבלים אותם כפשוטם, מכניזם פשוט של סיבה ותולדה. אם לוקחים ככה וככה גרם של קמח, מוסיפים את זה ואת ההוא מקבלים עוגה. אפילו את סוד הבאת ילד לעולם פיצחנו לא רע בכלל, מצליחים לשלוט יפה בתאריכי עיבור ולידה, ובזכות הידע הנצבר, הרבה מאוד אנשים זוכים לגדל ילדים, למרות שהטבע לא חנן אותם ביכולת הטבעית להוליד. למרות הדרך הארוכה בה צעדנו משחר האנושות ועד היום, ואולי דווקא בגלל הדרך הזו, ישנם דברים שאיננו מוכנים להכיר בהם כשייכים לאותו מכניזם של סיבה ותולדה, ועליהם, כך אנו מאמינים, אין לנו שליטה. 

אם אין לנו אמצעים מדעיים להוכיח מדוע דבר מה התרחש בעולם הזה, אנו מעבירים אותו להיות דבר השייך לאקראיות שבטבע, אבל השכל הישר צריך לדרוש בדבר ולא לקבלו כפשוטו כמשמעו. הרי הרבה מאוד דברים שהאנושות קיבלה כאקראיים, התגלו במשך הדורות כנוסחאות ברורות של השתלשלות אירועים. את התינוק לא החסידה מביאה, שרשרת מעשים הפועלים בסדר נכון של מפגש בין שני גופים, אחראית להיווצרותו של הוולד. יתכן שאין אנו צריכים להניח לשום מקרה ככזה הנולד באקראי ובראש ובראשונה עלינו לחקור בימים טרופים אלו את סיבת היווצרותה של הקורונה. 

"עלינו לחקור את סיבת היווצרותה של הקורונה"

מגפת הקורונה אינה הראשונה שפרצה בעולם, קדמו לה מגפות שהשמידו חלקים נרחבים מהאנושות. קיימת טענה החוזרת ונשמעת בימים אלו ששנאת החינם ההולכת ומתעצמת הולידה את הקורונה. אין לבטל את הטענה הזו כחסרת יסוד, אלא להעמיק במחקר של ההיסטוריה האנושית ולבדוק את הסמיכות של התפרצות מגפות לזמנים שבהם נוצרו סכסוכים, עוולות ומלחמות בסדרי גודל משמעותיים. דוגמאות אחדות יכולות להיות מגפת הדבר שהתרחשה בסין בסוף המאה ה-19 על רקע מלחמת סין–יפן הראשונה. באנגליה במהלך המאה ה-17 פגעו מספר מגפות בעיר לונדון. מגפות אלו פרצו על רקע של מלחמת אזרחים. 

על פניו, נראה שווירוסים ואסונות אנושיים בסדר גודל משמעותי צומחים על מצע של שנאת חינם. לאחר שנחקור את הנושא ונבסס אותו בשיטת סיבה ותולדה, יוותר לנו להנחיל לאנושות את האמצעים להימנע ממצבים של שנאת חינם בכדי למנוע היווצרותם של הווירוסים הבאים.