הלוואות קורונה לעסקים קטנים ובינוניים

משבר נגיף הקורונה משפיע על תזרים המזומנים במרבית העסקים, ולא מעט עסקים מתקשים לעמוד בהוצאות התפעוליות השוטפות והם זקוקים לסיוע. כדי לסייע לעסקים שנפגעו מהשלכות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה על הקמת קרן סיוע לעסקים שנפגעו מהמשבר. הקרן מציעה הלוואת קורונה לעסקים בסיכון בהתאם לגודלן ותנאי הסף שנקבעו.

אשראי זול ונוח לעסקים שנפגעו מהמשבר

קרן הסיוע מציעה לעסקים שנפגעו מהקורונה (גם לעסקים גדולים) הלוואות נוחות בריבית אטרקטיבית. את הבקשה מגישים באתר המקוון של משרד האוצר, יש לבחור בנק מלווה ותוך 7 ימי עסקים מקבלים תשובה האם הבקשה מאושרת או לא. גם עסקים שקיבלו הלוואות קורונה לעסקים בסיכון, יכולים להגיש בקשה נוספת לקבל הלוואה משלימה. את הבקשה אפשר להגיש באתר המקוון או ישירות לבנק. 

תנאי סף לקבלת הלוואות קורונה לעסקים קטנים ובינוניים

 • העסק רשום בישראל (רישום כעוסק מורשה, חברה בע"מ או שותפות, גם עמותות ומלכ"רים רשאים להגיש בקשה);
 • העסק בעל מחזור מכירות בשנה הקודמת עד לסכום של 400 מיליון ₪;
 • חשבון העסק אינו מוגבל או מעוקל, לרבות חשבון אישי וחשבונות של בעלי המניות בעסק;
 • העסק לא נמצא בהליך כינוס נכסים, פירוק, הסדר נושים או הקפאת הליכים;
 • העסק נקי מהליכי הוצאה לפועל כנגדו.

קרן קורונה לעסקים מציעה הלוואה במסלול מוגבר גם לעסקים חדשים שהוקמו לאחר ה-1 בינואר 2020 ועד לתאריך 1 באפריל 2020, כל עוד מחזור המכירות שלהם נמוך מ-500,000 ₪.

 תנאי הלוואות קורונה לעסקים קטנים ובינוניים

לאחרונה השתנו תנאי ההלוואה לסיוע לעסקים שנפגעו בקורונה. להלן התנאים העדכניים:

 • סכום ההלוואה – עד 40% ממחזור ההכנסות, ולא יותר מ-20 מיליון ₪. לעסק שהוקם בשנת 2020 מחשבים את מחזור ההכנסות השתי לפי ממוצע חודשי המוכפל ב-12;
 • תקופת ההלוואה – עד 5 שנים, עם גרייס עד 12 חודשים;
 • ריבית – בשנה הראשונה המדינה משלמת את הריבית, והחל מהשנה השנייה הריבית עומדת על פריים + 1.5%;
 • ביטחונות – עד 5% מסכום ההלוואה (במקום 25% ביטחונות);
 • משך הטיפול בבקשה – עד 7 ימי עסקים בלבד;
 • עלויות נוספות – אין עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

כאמור, את הבקשה להלוואה מגישים באתר משרד האוצר. נדרש למלא טופס מקוון הכולל תוכנית עסקית, פרטים על העסק, פרטי הלוואה ועוד. תהליך הגשת הבקשה אמנם נוח ומהיר, אך כדי לשפר את הסיכוי לקבלת ההלוואה הנוחה מומלץ לקבל סיוע מיועצים מנוסים המתמחים בעריכת תוכניות עסקיות ובהגשת בקשות להלוואות מקרנות מימון בערבות המדינה.